Servicebygninger

Helsingør Nordhavn – Servicebygninger

Servicebygningerne er med toiletter og baderum. Opvarmning af bygningerne sker med
lodrette jordvarmeboringer på 150 meter til opvarmning af bygningerne.