Helsingør Nordhavn – Servicebygning

Servicebygningerne opvarmes med jordvarme.  Der er 2 stk. lodrette boringer på hver 150 meter.